Najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré môžeme urobiť, je, či veríme, že žijeme v priateľskom alebo nepriateľskom vesmíre.

- Albert Einstein

 
 
 

Poznal som všetky odpovede, vedel som ako by mal môj život vyzerať,
A keď som sa modlil, tak toto všetko som hovoril i Bohu.
Zdalo sa, že ma nepočúva, a pripadalo mi, že mu na mne nezáleží.
Ale keď sa obzriem späť, jasne vidím, že On tu vždy bol.

Pretože keď som prosil o vôľu, tak som dostal bolesť, ktorá ma posilnila.
Keď som prosil o odvahu, dostal som strach, aby som ho prekonal.
Keď som prosil o vieru, tak moja prázdna duša ma dostala na kolená.
Nedostanem vždy to čo chcem, ale dostanem to, čo potrebujem.

Nehovorím, že je to ľahké, alebo že to nebolí.
Keď sa zdá, že nič sa nedeje podľa mojej vôle a nič nefunguje,
tak vtedy sa cítim lepšie, keď nechám veci ísť vlastnou cestou a prijímam,
že odpoveď na moju modlitbu je NIE.

Vždy keď mi pred nosom pribuchli dvere,
tak vo vhodnom okamihu sa mi miesto nich otvorili lepšie.

Pretože keď som prosil o vôľu, tak som dostal bolesť, ktorá ma posilnila.
Keď som prosil o odvahu, dostal som strach, aby som ho prekonal.
Keď som prosil o vieru, tak moja prázdna duša ma dostala na kolená.
Nedostanem vždy to čo chcem, ale dostanem to, čo potrebujem.

- Z pesničky What I need od Collina Rayea

 
 
 

Nebráň sa zmenám, ktoré prichádzajú do tvojho života.
Miesto toho nechaj život cez seba plynúť.
A nemaj obavy, keď sa tvoj život obráti ᴉɯɐɥou ǝɹoɥ.
Ako môžeš vedieť, že tá strana, na ktorú si bol zvyknutý, je lepšia ako tá, čo príde?

- Rumi

 
 
 

„Keď stratíte spojenie s vnútorným tichom, stratíte spojenie so svojim JA.
Ak stratíte spojenie som svojím JA, stratíte sa vo svete.“

- Eckhart Tolle

 
 
 

„Pokud máme pocit, že nám něco chybí, znamená to, že nejsme ve spojení sami se sebou. Naším úkolem v takové situaci je spojit se přesně s tou kvalitou v nás, která nám od toho druhého člověka chybí.“

 
 
 

Veľmi sa mi páči ľudová múdrosť, ktorú priniesli moji kamaráti zo svojej cesty po Rusku pri hľadaní dolmenov – „Tak ako sú vlny na mori, tak aj my máme svoje vnútorné vlny a je dobré byť s nimi v súlade....nadychujme sa na vrchole vlny a zadržujme dych na spodku vlny.....vlny budú tým menšie, čím viac si ich budeme uvedomovať a pozorovať.....múdry využíva silu vlny a nevedomý nechá nech mu rozbije svet.“

- Múdrosť dolmenov

 
 
 

„Žijeme a pritom stále zabúdame, kto sme, odkiaľ a kam ideme. Naša existencia je neustálym bojom kto z koho; zvíťazia životné okolnosti nad nami alebo svoj život zvládneme? Ako často nás položí na lopatky smútok, sklamanie, zúfalstvo. Ohýbame chrbát z neistoty, strachu, koľkokrát poprieme samých seba, aby sme si zachovali priazeň druhých. Nech už vedome či nevedome hľadáme cestu ku šťastiu, k naplneniu a dokonalosti. Šťastie hľadáme všade, myslíme si, že nám ho dajú druhí. Vidíme ho v úspechu, postaveniu, bohatstve a predsa, nikto nám šťastie nedá a ani nemôže dať. Je totiž v nás a cesta za ním končí v našom srdci.“

- Paramahansa svámí Mahéšvaránanda

 
 
 

„Prajeme si zachrániť svet, ale sme to my sami, koho musíme zachrániť najskôr. Lebo iba „zachránená“ ľudská bytosť kráča v úplnosti, vďačnosti a harmónii po tejto posvätnej zemi.“

- Mooji

 
 
 

„Everything you contact is a place to practice THE WAY.“

- Z filmu Samsara